lørdag 10. november 2012

Hvordan lage makrame armbånd

Nå vil jeg vise trinn for trinn hvordan man kan begynne, sette på perler og hvordan man kan avslutte ved å få et fint og lite synlig feste. Her har jeg brukt 2 forskjellige farger på trådene for lettere vise hvordan du går fram, men det er vanligst å bruke samme farge tråd. Alt du trenger tråd (2 meter eller lengre), perler og saks.


1. Mål opp en tråd som er litt mer enn dobbelt så lang som håndleddet ditt og en tråd som er 3 ganger lengre enn den første tråden. F.eks en tråd på 50 cm og en tråd på 150 cm. Lag en liten bøy på midten av den korteste tråden (røde) og legg den over midten av den lengste tråden (brun).
2. Start på den høyre siden ved å la den lengste tråden (brun) gå over de to korteste lengdene (røde).

3. Ta den tråden lengst til venstre (brun) over den tråden nu nettopp har tatt over de to korteste lengdene (røde).

4. Ta den samme tråden under de korteste lengdene (røde).

5. Fortsett videre med samme tråd med å føre den bakfra igjennom den lille løkka som danner seg på høyre side.

6. Stram til ved å dra i de to lengste endene (brune), slik at det dannes en knute. Det vil vises en liten "klump" på venstre side. Løkken som dannes øverst av de to korteste trådene bør være akkurat stor nok til at du får en perle igjennom.

7. Så starter du om igjen, bare omvendt. Ta den høyre tråden bak de to korteste trådene.

8. Ta også den venstre tråden bak tråden som kom fra høyre.

9. Fortsett med samme tråd og ta den over de to korteste.

10. Ta den videre igjennom løkka på høyre side forfra.

11. Stram til så vil du få en til knute med en "klump" på høyre siden. Når "klumpen" er på høyre side starter du med å ta den høyre tråden over de to korteste trådene (røde) og når "klumpen" er på venstre side starter du med å ta den høyre tråden under de to korteste trådene (røde).

12. Gjenta fra punkt 2 til 11 så mange ganger du føler for før du vil træ på perler. Jeg har gjentatt 4 ganger her på bildet.

13. Træ perlen på de to korteste lengdene (røde) og før perlen helt opp til arbeidet ditt.

14. Gjør på samme måte som fra punkt 2, men husk å knyte nedfor perlen.

15. Stram til og det vil se ut omtrent som på bildet. Gjenta så ifra punkt 7 til du har den ønskede lengden til armbåndet.

16. Det finnes flere måter å avslutte på. Denne metoden liker jeg godt selv, den er enkel og grei og bruke. Når du trær på den nest siste perlen du ønsker å ha på armbåndet ditt, trær du samtidig på den siste.

17. Træ de to korteste lengdene (røde) igjennom den nest siste perlen din. Levn igjen like lang tråd mellom perlene som lengden du har brukt mellom de andre perlene dine hittil.

18. Knyt vanlig videre nedover til den siste perlen.

19. For å feste de to lengste trådene (brun) kan du slå en vanlig knute på hver av sidene. Prøv å få den tettest mulig inntil armbåndet for at det skal se finest ut.

20. På dette bildet har jeg knøttet to knuter på hver side. Den til venstre er vesentlig nærmere armbåndet og trekker lite oppmerksomhet.

21. Klipp av løse tråder, både de som stikker opp av den nest siste perlen og endene til de lengste trådene. Prøv å ikke klipp helt inntil de to knutene du har laget da de kan gå opp.

22. Når du har klippet de løse trådene vil armbåndet ditt være ferdig og se ut omtrent som dette.

23. Endene fester du sammen ved å træ den siste perlen inn i løkken du startet med.

Tada! Et ferdig armbånd.

2 kommentarer: